Menu
Prace dyplomowe pod względem estetycznym

Dużym wyzwaniem i przedsięwzięciem dla studentów jest napisanie prac dyplomowych. Poziom trudności prac zależy od etapu kończonych studiów, ale również od uczelni. Najtrudniejszymi okazują się prace doktorskie. Jednak na każdym poziomie, a więc i licencjackim i magisterskim muszą być spójne zarówno pod względem treści, jak i wyglądu.

Prace dyplomowe muszą być starannie opracowane i zredagowane. Pomocne w uzyskaniu korzystnych efektów wizualnych są narzędzia edytorów tekstowych. Przede wszystkim należy odpowiednio zaplanować układ strony i ich ilość, dobrać odpowiednią czcionkę, dopasowując ją do ilości stron, do poszczególnych rozdziałów. Ważne znaczenie ma również rodzaj czcionki, którą można dobrać do charakteru pracy.

W celu wyróżnienia tytułów rozdziałów i uwydatnienia pierwszej strony można zastosować większą i pogrubioną lub ozdobną czcionkę. Nie można zapomnieć o koniecznych marginesach. Niezbędne jest również numerowanie stron, które można ustawić automatycznie.

Sprawdzający prace dyplomowe ocenia głównie zawartą w nich treść, a tym samym wiedzę studenta. Nie mniej jednak może zaniżyć ocenę za źle skonstruowaną i nieestetyczną pracę. Pomimo ogromnej pracy, włożonej przez studenta, nie będzie on zadowolony z uzyskanej oceny. Dlatego warto zadbać i o tę stronę pracy, gdyż jest ona wówczas bardziej przejrzysta i czytelna.